O nama

Restoran (svečana dvorana) “Vuković centar” svoja vrata otvorio je 06. prosinca 1997. godine. U dugom vremenskom periodu rada specijalizirali smo se za razne svečanosti i evente, a naročito za organizacije i pripreme svadbenih svečanosti. U proteklim godinama smo ugostili na stotine tisuća gostiju, te pripremili i poslužili stotine tona hrane i slastica. Isto tako u svome radu smo nailazili na brojne zahtjeve i iskušenja, koje smo u suradnji sa našim Dobavljačima i Partnerima uspješno savladavali, a u cilju što većeg zadovoljstva naših Korisnika i njihovih gostiju.

Jedna mudra izreka kaže da je relativno lako steći ime (kvalitetu) i stvoriti brand, ali ga je vrlo teško održati kroz dugi vremenski period. U svim proteklim godinama restoran (svečana dvorana) ”Vuković centar” je prolazio kroz mnoge faze i prilagodbe, kako prema našim Korisnicima, tako i prilagodbe naše ponude prema tržištu. U prvim godinama našeg rada, ekonomsko stanje u našem okruženju  bilo je znatno bolje nego što je sada. Kako je vrijeme teklo, tako su se i ekonomske prilike  pogoršale, a posebno posljednjih nekoliko godina kada je u cijeloj zemlji došlo do stagnacije gospodarstva, a time je direktno bio pogođen standard građana. U takvom ozračju i situaciji, stalno smo prilagođavali našu ponudu i cijene, odnosno, smanjivali smo cijene do krajnjih granica, uz istovremeno zadržavanje maksimalne kvalitete hrane i nivoa usluge, što je od nas iziskivalo veliki napor i umijeće.

Svih ovih godina, nekoliko stvari nas je razlikovalo u načinu rada i u obvezama prema Zakonu o ugostiteljstvu od naše “konkurencije” (društvenih domova, raznih prostora koji nisu registrirani za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu, šatora) Od prvog trenutka rada i registracije  restorana, podložni smo provjerama i inspekcijama od raznih Državnih institucija (Zavod za javno zdravstvo, Sanitarna inspekcija, Turistička inspekcija, Porezna inspekcija, Protupožarna inspekcija, Vodopravna inspekcija, itd.) Uz sve navedeno, od prije nekoliko godina, točnije, od 2012. godine restoran (svečana dvorana) “Vuković centar” upisan je u registar Ministarstva zdravlja, nakon čega smo poželi primjenjivati sustav procesa higijenske kontrole, obrade namirnica i pripreme hrane HACCP, koji služi tome da kroz brojne formulare i evidencije koje smo dužni popunjavati i voditi, te laboratorijske analize opreme, pribora, hrane, itd možemo jamčiti našim gostima da je hrana koju konzumiraju u restoranu (svečanoj dvorani) “Vuković centar” mikrobiološki ispravna i sigurna.

Kao što smo do sada, tako ćemo i dalje jamčiti za vrhunsku kvalitetu i ispravnost namirnica i hrane koju pripremamo. Isto tako ćemo i u budućnosti maksimalno nastojati prilagođavati našu ponudu i cijene prema tržištu.

VUKOVIĆ CENTAR TEAM

Mario Vuković, predsjednik uprave

vkbanerr100 copy